نرم افزارحسابداری صدگان

گام بلند بورس براي تشکيل کميته‌هاي حسابرسي ناشران

0 635

حسابداراپ

ناشران پذيرفته شده بورسي و فرابورسي بايد تا تاريخ ۹۱/۷/۱۹ رئيس کميته حسابرسي و ساير اعضاي اين کميته، و مدير حسابرسي داخلي شرکت را به مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق و بهادار معرفي نمايند.

.

به گزارش روابط عمومي بورس تهران، ناصر اميدواري مدير حسابرسي داخلي شرکت بورس تهران با بيان مطلب فوق گفت:

پيرو ابلاغيه ۷۳۹۳۷مورخ ۲۶/۱/۹۱ مبني بر ابلاغ دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مديريت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس نامه اي به کليه ناشران پذيرفته شده بورسي و فرابورسي ارسال کرده و از آنها خواسته است تا مورخ ۱۹/۷/۹۱ مشخصات رئيس کميته حسابرسي، ساير اعضاي اين کميته و مدير حسابرسي داخلي شرکت را به اين سازمان اعلام نمايند.

.

وي ادامه داد: هم زمان با ارسال اين نامه  پيش نويس منشورهاي  كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي جهت اخذ نقطه نظرات صاحب نظران تهيه و در سايت بورس تهران در لينک حسابرسي داخلي و سايت کدال درج گرديده است.

.

دبير کميته حسابرسي بورس تهران به انتقال تجارب ۶ساله بورس تهران در خصوص اجرايي نمودن ارکان مختلف نظام راهبري شرکتي اشاره کرد و گفت:

پيشنهاد مي شود کميته به صورت ۳يا ۵ نفره باشد(به صورت عددي فرد) و اگر ۳ نفره باشد يک نفر عضو هيات مديره شرکت و ۲ نفر ديگر خارج از شركت و مستقل. همچنين اگر ۵ نفره بود دو نفر هيات مديره و سه نفر باقيمانده خارج از شركت و مستقل باشند. البته در اين جا مدير حسابرسي نقش دبيري جلسات را نيز برعهده دارد تا ضمن هماهنگي جلسات با اعضا نسبت به ارائه گزارشات و دعوت از اشخاص ديگر مانند بازرس قانوني، مدير عامل  يا سايرمديران  جهت حضور در جلسه كميته نيز اقدام نمايد.

پندار سیستم

.

وي توضيح داد: درنتيجه اکثريت اعضاء کميته خارج از هيات مديره شرکت ها و مستقل مي شوند، همچنين رييس کميته از بين اعضاي هيات مديره انتخاب مي شود که مسئوليت اجرايي ندارد (عضو موظف نباشد). با توجه به اين توضيحات بازوي اجرايي كميته حسابرسي، حسابرسي داخلي مي باشد و كميته حسابرسي نقش مشاوره اي به هئيت مديره دارد.

.

 وي ابراز اميدواري كرد: با اين سيستم حسابرسان داخلي ضمن حفظ استقلال خود به مديران کمک کرده و بتوانند در سازمانها ارزش افزوده ايجاد كنند. 

اميدواري اظهار داشت: با توجه به نامه ارسالي مديريت نظارت بر ناشران حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت نمي تواند هم زمان حسابرس داخلي يا عضو مستقل کميته باشد.

.

وي به پذيرفته شدن بيش از ۳۰۰ نفر از کارکنان واحد هاي حسابرسي داخلي يا اعضاي کميته هاي حسابرسي شرکت هاي بورسي و فرابورسي در انجمن حسابرسان داخلي ايران اشاره کرد و افزود:

برنامه ريزي ها براي انتقال تجارب و آموزش حسابرسان داخلي، اعضاي کميته هاي حسابرسي و حسابرسان مستقل در خصوص اجرايي کردن مفاد مندرج در منشور کميته حسابرسي و منشور حسابرسي داخلي توسط انجمن مذکور صورت گرفته و به زودي اين خدمات آموزشي، شامل چگونگي استقرار و شروع فعاليت کميته هاي حسابرسي و حسابرسي داخلي نوين مبتني بر ريسک با توجه به دستور العمل کميته هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و فرابورس ارايه خواهد شد.

.

منبع : ايران بورس

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.