نرم افزارحسابداری صدگان

سپرده‌هایی که ضمانت نمي‌شوند

0 406

حسابداراپ

 

مصوبه مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها ۱۱ مورد را از شمول ضمانت صندوق خارج دانسته است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این موارد را به اشتباه مشمول ضمانت اعلام کرده بود، اما با پیگری‌هاي «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد سپرده‌هایی که چنین ویژگی داشته باشد مشمول ضمانت نخواهد شد. 


.
بر اساس مصوبه تشخیص و احراز هر یک از این موارد بر عهده صندوق است.

.

الف-سپرده‌های تودیع شده نزد موسسات اعتباری توسط موسسات اعتباری دیگر

ب-سپرده‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی

پ- سپرده‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

پندار سیستم

ت-سپرده‌های متعلق به شرکت‌های بیمه‌، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که موسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ۱۰ درصد از سهام آن شرکت را در تملک دارد.

ث-سپرده‌های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان موسسه اعتباری تودیع شده باشد.

ج- سپرده‌های متعلق به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، هیات‌عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان موسسه اعتباری تودیع شده باشد

چ-سپرده‌های متعلق به حسابرس مستقل موسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان موسسه اعتباری تودیع شده باشد.

ح-سپرده‌های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها

خ- سپرده‌هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم بوده و درخصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد

د- سپرده‌های مسدود شده به موجب حکم قضایی

ذ- سپرده‌هایی که به عنوان وثیقه نزد موسسه اعتباری نگهداری می‌شوند، مشمول ضمانت صندوق می‌شوند.  

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.