نرم افزارحسابداری صدگان

تمهیدات لازم برای اجرای ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.

0 588

حسابداراپ

معاینات پزشکی قبل از استخدام زمینه‌ساز سلامت نیروی کار و صیانت از منافع تأمین‌اجتماعی است.

.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر هدایت‌ا… ادیب‌نیا با بیان اینکه کاستی‌ها و نواقصی که در گذشته در اجرای کامل ذیل ماده ۹۰ قانون تأمین‌ اجتماعی وجود داشت منجر به بروز برخی مشکلات برای بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌شد؛ ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل جدید اجرای این قانون حاصل هماهنگی و همکاری کامل معاونت‌های درمان، فنی و درآمد و حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی است که امیدواریم زمینه‌ساز برطرف شدن کاستی‌ها باشد.

.
دکتر ادیب‌نیا با بیان اینکه براساس ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد متناسب با کار‌های محوله را داشته باشند، افزود: براساس این ماده قانون تأمین‌اجتماعی کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن افراد، ترتیب معاینات پزشکی آنان را بدهند و درصورتی که پس از استخدام معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد، سازمان تأمین‌اجتماعی مقررات این قانون را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوطه را مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی مطالبه و وصول خواهد کرد.
.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به انجام معاینات پزشکی مربوطه در مراکز مجاز مشخص شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: درصورتی که تعلل کارفرما در انجام معاینات منجر به وارد شدن خسارت به تأمین‌اجتماعی شود در این رابطه تأمین‌اجتماعی وظایفی برعهده دارد که برای عمل به این تکلیف قانونی بخشنامه اجرای ذیل ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است.
.

پندار سیستم

دکتر ادیب‌نیا از فراهم شدن سازوکار لازم و ارزیابی دقیق کارشناسی و قابل دفاع در مراجع قانونی برای اجرای این قانون خبر داد و گفت: عملکرد واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در اجرای این قانون به دقت مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
.

وی با بیان اینکه بیماری‌های مرتبط با شغل وازکارافتادگی‌هایی که در فاصله کوتاه پس از اشتغال روی می‌دهد باید در اجرای این قانون به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: باتوجه به اینکه اجرای این قانون مانع ارائه خدمات به بیمه‌شدگان نیست و مزایای قانونی از قبیل ازکارافتادگی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود؛ اجرای این قانون و تشخیص قصور کارفرما در انجام تعهدات قانونی باید با سرعت و حتی‌الامکان در بازه زمانی کمتر از یک‌ماه انجام شود.

.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر عبدالکریم چوبساز با بیان اینکه در مواردی تعلل کارفرما در معاینات قبل از استخدام منجر به تشدید بیماری می‌شود، گفت: قانون تأمین‌اجتماعی بر تکلیف کارفرما در این رابطه تأکید دارد و تعلل در انجام این تکلیف نیز در مواردی منجر به تشدید بیماری و تهدید سلامتی کارگران می‌شود و مسلماً خساراتی را نیز به سازمان تأمین‌اجتماعی وارد می‌کند.

.
دکتر چوبساز با بیان اینکه از سال‌جاری کمیسیون‌های فنی ماده ۹۰ اجرای این قانون را پیگیری می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده و اجرای مناسب ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی شاهد رفع مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه کارگری باشیم.

 .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.