حسابان وب

مراقب باشید دسته چکتان ستاره دار نشود.

0 464

حسابداراپ

 

طرح رنگ بندی چک ها و یا صدور چک براساس اعتبار افراد دو طرح در حال بررسی است و تا تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن، قابل اجرا نیست.

.
درویش معاون نظارتی بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران گفت: در بحث رنگبندی چک ها دو طرح مطرح است در طرح اول متناسب با اعتبار افراد برای چک ها مبلغی در نظر می گیرند و شخص تا مبلغ تعیین شده می تواند چک صادر کند.

.
وی در ادامه افزود: در طرح دوم به افراد براساس میزان اعتبار دسته چک با رنگ های مختلف می دهند به عنوان مثال به فرد برای بار اول دسته چک با برگ های سفید می دهند بعد از آنکه اعتبار شخص برای بانک ثابت شد تعداد برگ ها و رنگ دسته چک عوض می شود.

فینتو

.
درویش در ادامه تصریح کرد: هر دو طرح هنوز در مرحله کارشناسی است و مشخص نیست که کدام به مرحله ی اجرا در خواهد آمد.

.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح ها تا زمانی که به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد قابلیت اجرایی ندارد گفت: زمان ابلاغ آن نیز مشخص نیست.

.
درویش در پاسخ به این سئوال که چک های ستاره دار به چه منظور قرار است مورد استفاده قرار گیرد، افزود: ستاره دار کردن چک ها نشانه آن است که شخص چک برگشتی داشته است.

.
درویش در پاسخ به سئوال دیگر که با طرح رنگی کردن چک ها وضعیت چک هایی که در بازار است چه می شود، گفت: در مورد اینکه چک های بازار جمع آوری بشود یا نه صحبت نشده است.

.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه ی بعدی شورا کاهش جرائم و مجازات های چک های برگشتی نیز مورد بررسی قرار می گیرد که این میزان مجازات ممکن است از ۷ سال به ۲ تا ۳ سال برسد.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.