طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

0 42

طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عنوان طرح معوق از مجلس هشتم در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.به عبارت دیگر برخی از نمایندگان مجلس با درخواست رسیدگی به طرح مذکور در مجلس نهم ، خواستار به جریان انداختن مجدد طرح فوق شده اند.

.

درمفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون ماليات برارزش افزوده مقررشده است كه واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط  …….

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.