حسابان وب

شرایط پرداخت هزینه کفن و دفن بیمه‌شدگان

0 807

حصین حاسب

صندوق تأمین‌اجتماعی به منظور حمایت از بیمه‌شدگان و کمک به بازماندگان بیمه‌شده متوفی، کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان مشمول قانون، پرداخت می‌کند.

 .

به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، براساس قانون تأمین‌اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن به عنوان یکی از حمایت صندوق تأمین‌اجتماعی از بیمه‌شدگان علاوه بر بازماندگان بیمه‌شدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری فوت شده نیز پرداخت می‌شود.

 .

پندار سیستم

برقرار بودن ارتباط بیمه‌شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از شروط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه‌شده متوفی است و آن دسته از افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه‌ای با صندوق تأمین‌اجتماعی مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن نیستند، اما آن گروه از بیمه‌شدگان که به عللی مانند بیماری یا بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما ندارند، مشمول دریافت این هزینه خواهند بود.

 .

کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، فرزند، پدر و مادر وی پرداخت می‌شود که این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه‌شده متوفی و با ارائه گواهی فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر و دفترچه درمانی متوفی از سوی شعب صندوق تأمین‌اجتماعی قابل پرداخت است.

 .

همچنین باتوجه به تسهیلاتی که از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی فراهم شده، کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت همسر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران درصورت احراز شرایط قانونی پرداخت می‌شود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.