حسابان وب

تصويبنامه ۶۲۰۲۰/ت۴۷۹۹۲هـ مورخ ۹۱/۴/۲( شهرک هاي صنعتي واقع در استان البرز)

0 674

حصین حاسب

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ که در مرکز استان البرز تشکيل شد، به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

.

پندار سیستم

۱- تمامي شهرک هاي صنعتي واقع در استان البرز مشروط به رعايت ضوابط زيست محيطي از شمول محدوديت استقرار صنايع در شعاع (۱۲۰) کيلومتري تهران مستثني مي شوند.

.

۲- به منظور ساماندهي واحدهاي فعال توليدي (صنعتي)‌در استان البرز، واحدهاي مذکور به شهرکهاي صنعتي موجود ملحق مي شوند و در صورت عدم امکان، شهرک يا ناحيه صنعتي جديد با رعايت مقررات مربوط و ضوابط زيست محيطي ايجاد مي شود.

 .

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.