حسابان وب

انتشار متن پيشنهادي تغيير در تعريف اركان راهبري شركت براي نظر خواهي

0 580
آکادمی محسن قاسمی

.

هيات بين المللي تدوين اخلاق و آيين رفتار حرفه­اي (IESBA) فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC) متن پيشنهادي تغيير در تعريف “اركان راهبري شركت” مندرج در آيين رفتارحرفه­اي براي حسابداران را براي نظرخواهي عمومي منتشر كرد.

.

هدفهاي اين تغيير (۱)‌ هم راستايي بيشتر تعريف اركان راهبري شركت مندرج در آيين رفتار   حرفه­اي با تعريف ارائه شده در استاندارد بين المللي حسابرسي شماره ۲۶۰ با نام “ارتباطات با اركان راهبري شركت” و (۲) ‌رفع هر گونه سردرگمي در تعريف آن است. 

.

فینتو

IEASBA بر اين باور است كه در صورت تصويب اين تغيير،‌هيچ تغييري در سيستمها يا شيوه­هاي انجام كار رخ نمي­دهد.

براي ارائه نظر به نشاني www.ethicsboard.org مراجعه فرماييد.

آخرين مهلت اظهارنظر، سي و يكم اكتبر ۲۰۱۲ (۱۰/۸/۱۳۹۱) ‌است.

.

منبع : سایت جامعه حسابداران رسمی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.