انتشار متن بازنگري شده استاندارد بين‌المللي آموزشي شماره ۷

0 14

متن بازنگري شده استاندارد بين المللي آموزشي شماره ۷ منتشر شد.

.

هيات بين المللي تدوين استانداردهاي آموزشي (IAESB)‌فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC)‌متن بازنگري شده استاندارد بين المللي آموزشي شماره ۷ را با نام “آموزش حرفه­اي مستمر” منتشر كرد.

.

اين استاندارد،‌آموزش حرفه­اي مستمر را براي حسابداران حرفه­اي و به منظور گسترش و حفظ صلاحيت حرفه­اي در راستاي ارائه خدمات با كيفيت بالا به صاحبكاران، كارفرمايان و ديگر ذينفعان تجويز مي­كند.

.

اين استاندارد بازنگري شده اولين استاندارد از مجموعه هشت استاندارد بين المللي آموزشي است كه قرار است ظرف ۱۸ ماه مورد بازنگري قرار گيرد. IAESB تعهدات و الزامات آموزش حرفه­اي مستمر را روشن­تر در اين استاندارد مطرح كرده است و بدين وسيله، جهان را متوجه وظيفه حسابداران حرفه­اي در ارتباط با گسترش و حفظ صلاحيت حرفه­اي در طول عمر كاري آنان،‌ كرده است.

.

براي آگاهي بيشتر به نشاني:

www.ifac.org/publications-resources/ies-7-continuing-professional-development-redrafted

مراجعه فرماييد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.