نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح ماده(۹) آیین نامه اجرایى ماده(۲۲) قانون مدیریت خدمات کشورى

0 538

حسابداراپ

بر این اساس، دستگاه های اجرایی می توانند برای انتخاب موسسه مجری، از ظرفیت شرکتهای تعاونی کارکنان خارج شده از دولت به روش ترک مناقصه، با رعایت ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد(۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳- استفاده کنند.

.

با تصویب دولت، اصلاح ماده(۹) آیین نامه اجرایى ماده(۲۲) قانون مدیریت خدمات کشورى برای اجرا ابلاغ شد.

.

پندار سیستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده(۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶- اصلاح ماده(۹) آیین نامه اجرایى ماده(۲۲) قانون مدیریت خدمات کشورى را تصویب کرد.

.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی می توانند برای انتخاب موسسه مجری، از ظرفیت شرکتهای تعاونی کارکنان خارج شده از دولت به روش ترک مناقصه، با رعایت ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد(۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳- استفاده کنند.

.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.