۹۵ درصد موديان براي اخذ شماره اقتصادي ثبت نام کردند

0 37

هنوز شماره اقتصادي به کسي داده نشده و پس از تاييد پيش ثبت نام، به موديان شماره اقتصادي داده مي‌شود.

.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: ۹۵ درصد از فعالان اقتصادي که اظهارنامه مالياتي خود را به سازمان ارائه داده اند، در مرحله پيش ثبت نام تخصيص شماره اقتصادي ثبت نام کرده اند.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري با بيان اين مطلب افزود:

تعداد گروه اول اشخاص حقوقي براي پيش ثبت نام شماره اقتصادي ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار مورد هستند که ۲۵۰ هزار تا از آن ها از قبل شماره اقتصادي داشتند و شماره اقتصادي برخي نيز به علت عدم فعاليت غير فعال شده بود يا در نظام مالياتي شناسايي نشده بودند.

.

وي در خصوص تعداد گروه دوم موديان حقوقي که براي اخذ شماره اقتصادي ثبت نام مي کنند، اظهارداشت:

اين گروه نيز شامل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مودي هستند.

.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، خاطرنشان کرد:

هنوز شماره اقتصادي به کسي داده نشده و پس از تاييد پيش ثبت نام، به موديان شماره اقتصادي داده مي‌شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.