نرم افزارحسابداری صدگان

کارگزاری‌های رسمی انجام برخی از امور بیمه‌شدگان و کارفرمایان را عهده‌دار می‌شوند.

0 650

حسابداراپ

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، براساس دستور اداری صادره از معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین‌اجتماعی ارائه راهنمایی، انجام محاسبات لازم و تهیه و تنظیم لیست و دیسکت به نیابت از طرف کارفرمایان متقاضی پس از اخذ نیابت، مراجعه به محل کار کارفرما و دریافت لیست و دیسکت کارفرمایان، دفاتر درمانی بیمه‌شدگان همان کارگاه برای تمدید اعتبار، صدور یا تعویض دفاتر در محل کارگزاری و تحویل آن به کارفرما، ارائه فرم‌های موردنیاز کارفرمایان و بیمه‌شدگان در محل کار و ارائه آن به شعب از جانب کارفرما و بیمه‌شدگان از امور قابل انجام در قالب نیابت است.

.
تهیه و ارائه نسخه کاغذی سابقه بیمه‌شدگان (پرینت سابقه) و فیش مستمری‌بگیران از طریق درگاه الکترونیکی صندوق تأمین‌اجتماعی و ارائه راهنمایی‌های لازم درخصوص نواقص احتمالی موجود در نسخه کاغذی و جمع‌آوری سوابق سایر شعب و کارگاه‌های بیمه‌شدگان و راهنمایی‌های احتمالی و موردنیاز مستمری‌بگیران و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ارتقاء دانش، آگاهی، تغییر رفتار مناسب و بسط تعاملات فی‌مابین تأمین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی درجهت بهبود امور اجرایی و توسعه فرهنگ مناسب بیمه‌ای در جامعه مخاطب نیز از اموری هستند که کارگزاری‌ها در قالب نیابت می‌توانند انجام دهند.

پندار سیستم

.
بر این اساس انجام فعالیت‌هایی در قالب نیابت صرفاً در محدوده شعب مادر قابلیت اجرایی داشته و کارگزاری‌های رسمی از ارائه خدمات به سایر کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سایر شعب منع شده‌‌اند و صندوق تأمین‌اجتماعی نیز درقبال خدمات ارائه شده، حق‌الزحمه‌ای پرداخت نخواهد کرد و کلیه هزینه‌های انجام شده در هریک از خدمات صرفاً از طریق ذی‌نفعان در قالب حق‌الزحمه دریافت می‌شود.

.
هرگونه مشارکت در زمینه تنظیم لایحه، دادخواست، دفاعیه و موارد مشابه، شرکت در جلسات مجامع، هیأت‌ها و سایر کانون‌های قضائی به عنوان طرف دعوی یا وکیل وی (له یا علیه) این صندوق، هرگونه مراجعه غیرضروری به واحدهای ملکی تأمین‌اجتماعی برای کارسازی و واسطه‌گری امور ارباب‌رجوع، انجام هرگونه امور سیستمی یا مشورتی مغایر با قوانین جاری صندوق تأمین‌اجتماعی و ارائه راهکارهای من غیرحق که به نوعی با منافع این صندوق در تضاد بوده یا آن را به خطر می‌اندازد و انجام هرگونه فرایند یا اقدامی در قالب نیابت از جانب کارفرمایان که با قوانین و مقررات صندوق مغایرت داشته و موجبات ضرر و زیان به این صندوق یا احدی از ذی‌نفعان آن را فراهم نمایند از امور غیرقابل انجام در قالب نیابت توسط کارگزاری‌های رسمی صندوق تأمین‌اجتماعی است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.