حسابان وب

کارفرمایان می‌توانند مثل کارگران بیمه‌ شوند.

0 3,227
آکادمی محسن قاسمی

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی می توانند، همانند کارگران خود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

 .

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، براساس بند ۶۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، همه کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

 .

فینتو

نرخ بیمه این قبیل کارفرمایان با رعایت ماده ۲۸ قانون یادشده همانند نرخ مشابه کارگران است و تنها ۳ درصد بیمه بیکاری را شامل نمی شود. این گروه نیز با پرداخت حق بیمه از همه مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.

 .

کارفرمایان می توانند به همراه نام سایر بیمه شدگان کارگاه، نام خود را نیز در لیست حق بیمه ثبت و نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به شعب تأمین اجتماعی اقدام کنند.

 .

مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به شعب تأمین اجتماعی تا پایان آخرین روز ماه بعد است.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.