حسابان وب

ناگفته هایی از بودجه ۹۱ – (۲)

0 444
آکادمی محسن قاسمی

رشد ۱۵۲۳ درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس

با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال ۱۳۸۴، ۱۲ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۱۶۸ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱، ۲۰۰ میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۱۵۲۳ درصد رشد داشته است.

.

در قسمت اول گزارش به نحوه و مکانیزم تصویب بودجه و تخلفات صورت گرفته آن در مجلس شورای اسلامی اشاره شد و در ادامه میزان رشد اعتبارات قوا در بودجه سال جاری بیان می شود که ارقام تصویب شده در آن بسیار جالب توجه است .

.
اما قبل از آن لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوء استفاده برخی رسانه ها یادآور شویم که بودجه در حال حاضر یک قانون است و پایبند بودن به اجرای قانون یکی از اصول و معیارهای دولت خدمتگزار می باشد، اما آنچه در قالب گزارشی دو قسمتی به استحضار مردم شریف رسید دغدغه های دولت در نحوه تصویب بودجه ۹۱ از سوی مجلس هشتم است که بارها به تخلفات صورت گرفته در آن و عواقب اجرای آن هشدار داده بود و این یکی از حقوق ملت ایران است تا با برخی جزئیات تصویب قوانین از جمله بودجه یکساله کشور آگاهی یابند و خود قضاوت کنند.

.
رشد ۱۵۲۳ درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس
با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال ۱۳۸۴، ۱۲ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۱۶۸ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱، ۲۰۰ میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۱۵۲۳ درصد رشد داشته است.

.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گفتنی است که مجلس در سال جاری علاوه بر ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اعتبارات عمرانی، بابت فروش ساختمان سابق خود نیز ۱۰۸ میلیارد تومان را از آن خود کرده است.

فینتو

.
رشد ۶۷۰ درصدی مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه
بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴، ۷۹ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۳۳۲ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱ مجموع این اعتبارات ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است بنابر این مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضاییه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۶۷۰ درصد رشد داشته است.

.
رشد منفی مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری
همچنین مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، ۳۹ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱، ۲۹ میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال ۸۴، رشد منفی داشته است.

.
رشد ۳۸۸ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس
مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس نیز در سال ۱۳۸۴، ۶۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۵۶ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱، ۳۰۰ میلیارد تومان است که دیده می شود که مجموع اعتبارات هزینه ای مجلس در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۳۸۸ درصد رشد داشته است.
گفتنی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای بدون احتساب ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای نمایندگان دوره نهم است.

.
رشد ۳۹۲ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضائیه
همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴، ۴۳۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱ مجموع این اعتبارات دو هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است بنابراین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۳۹۲ درصد رشد داشته است.

.
رشد ۱۶۴ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری
بر این اساس مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، ۹۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۰۹ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱، ۲۴۰ میلیارد تومان است که این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۶۴ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال ۸۴ دارد.

.

.

.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.