نرم افزارحسابداری صدگان

قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها ابلاغ شد

0 547

حسابداراپ

قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

.

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

.
بر اساس اصلاحات بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ در بند(الف) ماده (۱) بعد از عبارت «نود در صد (۹۰%) قیمت» عبارت «و بیشتر از قیمت» اضافه می شود.

.
همچنین در بند (ب) ماده (۱) بعد از عبارت «معادل هفتاد و پنج در صد» عبارت «و حداکثر معادل» اضافه شد.

.
بر این اساس، در تبصره بند (ب) ماده (۱) نیز بعد از عبارت «قیمت خوراک» عبارت «گاز و مایع» اضافه شد.

.

پندار سیستم

قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

 بند (الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

.

بند(ب) میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

.

تبصره بند(ب) ماده ۱، جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می شود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.