نرم افزارحسابداری صدگان

شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادها و بنيادها مشمول ماليات هستند

0 699

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت :

اگر چه نهادها ، بنيادها ، وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند ، اما شركت هاي وابسته به تمامي اين بخش ها ، در صورتيكه فعاليت اقتصادي دارند مشمول ماليات هستند .

.

پندار سیستم

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دكتر علي عسكري روز سه شنبه ۱۳ تيرماه ، در گفتگو با اصحاب رسانه خاطر نشان كرد :

بعد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ، دفتر مقام معظم رهبري استفساريه اي صادر كردند و تمامي شركت هاي وابسته به نهادها و بنيادها را نيز مشمول ماليات دانستند و اين شركت ها نيز نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام مي كنند .

.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود :

در حال حاضر تمامي شركت هاي وابسته به نهادها و بنيادها ، ماليات برارزش افزوده ،‌ ماليات حقوق و ماليات عملكرد پرداخت مي كنند با اين تفاوت كه ماليات عملكرد اين شركت ها به حساب وي‍‍ژه اي در نزد خزانه واريز مي شود و رسيدگي به ماليات اين شركت ها نيز مثل بقيه شركت هاست .

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.