حسابان وب

دانستني هاي مالياتي ( قسمت نوزدهم ) “وظايف و تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده”

0 588
آکادمی محسن قاسمی

در مجموعه دانستني هاي مالياتي پيش در خصوص فعالان اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده به تفصيل مطالبي را بازگو نموديم ، اينك در مجموعه حاضر بر آن هستيم تا در خصوص وظايف و تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده به اختصار مطالبي را بيان نماييم كه شرح اين وظايف به قرار ذيل مي باشد :

.

ثبت نام اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به عرضه كالا يا ارائه خدمات و همچنين واردات يا صادرات كالا و يا خدمات مي پردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوان هاي سازمان امور مالياتي مكلف به ثبت نام مي باشند . صدور صورتحساب كليه مشمولين نظام ارزش افزوده مكلفند كه در قبال عرضه كالا و خدمات مشمول اين قانون ، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه از طرف سازمان امور مالياتي اعلام ميگردد ، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج نمايند و در مواردي كه از ماشينهاي فروش استفاده مي شود ، نوار ماشين جايگزين صورتحساب ميگردد .

.

ضمناً كليه كالاها و خدماتي كه بدون صدور صورتحساب و رعايت دستورالعملها و ساير مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه گردند ، قاچاق محسوب خواهند شد. وصول ماليات كليه مشمولين نظام ارزش افزوده كه اقدام به ثبت نام نموده اند ، موظفند در زمان خريد يا واردات كالاها و خدمات ، علاوه بر بهاي كالا وخدمات خريداري شده ، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز پرداخت نمايند. ولي از آنجا كه اين نظام مالياتي يك نظام مالياتي به منظور اخذ ماليات از فعالان اقتصادي نمي باشد ، اين ماليات پرداختي طلب آنان از سازمان امور مالياتي محسوب مي گردد.

.

از طرف ديگر فعالان اقتصادي ثبت نام شده بايد در زمان عرضه كالاها و خدمات علاوه بر بهاي كالاها و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آنرا بعنوان طلب دولت نزد خود نگهداري نمايند. ثبت و نگهداري اسناد و مدارك يكي ديگر از وظايف مشمولين نظام ارزش افزوده كه اقدام به ثبت نام نموده اند اين است كه بايد براي ثبت و نگهداري اسناد و مدارك ماليات و عوارض موضوع اين قانون ، از دفاتر ، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه از طرف سازمان امور مالياتي تعيين مي گردد ، استفاده و مدارك مورد نظر را به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوطه نگهداري نمايند.

.

تسليم اظهارنامه از ديگر تكاليف و وظايف موديان مشمول و ثبت نام شده قانون ماليات بر ارزش افزوده ، انجام تسويه حساب مالياتي از طريق ارائه اظهارنامه فصلي مي باشد لذا در پايان دوره هاي مالياتي سه ماهه ، هر يك از موديان اين نظام مالياتي با تسليم اظهارنامه ، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره مالياتي سه ماهه ، پس از كسر طلب خود بابت ماليات ارزش افزوده هاي پرداختي از مالياتهاي وصولي به نيابت از دولت كه نزد ايشان مي باشد ، مانده را با سازمان امور مالياتي تسويه مي نمايد. چنانچه ميزان ماليات وصول شده توسط مودي بيشتر از ميزان ماليات پرداخت شده باشد ، اظهارنامه اين مودي بيانگر مانده مثبت و بدهي وي به دولت بوده و ما به التفاوت ، بعنوان ماليات قابل پرداخت ، بايد به حساب سازمان امور مالياتي پرداخت گردد ، ولي در صورتيكه طلب مودي از دولت بيش از طلب دولت از ايشان باشد ، مي تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست مسترد نمايد.

.

فینتو

با توجه به قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ۵ نوع اظهارنامه جهت انجام تكاليف قانوني موديان طراحي و در نظر گرفته شده است كه عبارتند از : اظهارنامه عادي ( موضوع صدر ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده) ؛ اظهارنامه ويژه سوخت ؛ اظهارنامه ويژه دخانيات ؛ اظهارنامه عوارض آلايندگي و اظهارنامه شماره گذاري خودرو. (شايان ذكر است كه نمونه فرم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده جهت آشنايي هر چه بيشتر موديان محترم در انتهاي مجموعه حاضر ارائه شده است.) روشهاي اخذ و تسليم اظهارنامه مالياتي بقرار ذيل مي باشد :

.

۱- اظهارنامه چاپي نسخه چاپي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به يكي از طرق زير در اختيار موديان قرار گرفته تا نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.

۱-۱ دريافت پستي از سازمان امور مالياتي ؛

۱-۲ مراجعه و اخذ از سامانه اينترنتي ؛

۱-۳ مراجعه و اخذ از واحد خدمات موديان ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور.

.

۲- اظهارنامه الكترونيكي موديان مالياتي مي توانند با مراجعه به بخش تسليم اظهارنامه سامانه اينترنتي نظام ماليات بر ارزش افزوده بنشاني WWW.EVAT.COM ، پس از وارد نمودن شماره كاربري و رمز عبور كه بصورت اختصاصي در زمان ثبت نام از طريق پست و توسط سازمان امور مالياتي دريافت نموده اند اقدام به ثبت دقيق اطلاعات اظهارنامه خود در سامانه مذكور نموده كه در اين صورت اظهارنامه مودي تسليم شده تلقي و شماره ثبت و تاريخ تسليم به مودي ارائه گرديده و امكان چاپ آن نيز براي وي فراهم مي باشد.

.

موديان پس از تكميل و تعيين بدهي با مراجعه به شعب بانك ملي ، اقدام به واريز ماليات و عوارض متعلقه در دو قبض جداگانه به همراه درج كد اقتصادي ۱۲ رقمي خود بعنوان شناسه پرداخت ، نموده و پس از آن موظف به ثبت اطلاعات قبوض پرداخت شده در بخش “واريز ماليات و عوارض” سامانه اينترنتي مذكور مي باشند. اظهارنامه تكميلي به روشهاي فوق الذكر مي بايستي توسط موديان محترم مهر و امضاء (مجاز) گرديده و به همراه قبوض پرداختي ، بصورت حضوري و يا توسط پست پيشتاز به اداره مربوطه ارسال گردد. ضروري است آن دسته از مودياني كه اظهارنامه خود را از طريق پست ارسال مي دارند ، نسبت به نگهداري رسيد آن اقدام نمايند. لازم بذكر است كه عدم دريافت اظهارنامه مالياتي رافع مسوليت مودي در رابطه با تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض نمي باشد.

.

منبع : سایت سازمان امور مالیاتی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.