حسابان وب

اختصاص ارز به کالاهاي در اولويت اول تا پنجم صورت می پذیرد

0 326

هوفر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات انجام شده در اوراق ثبت سفارشات صادره توسط وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت  به‌ بانکهاي عامل‌ اعلام کرد:
   بانک‌های عامل صرفاً در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي و يا حواله به نرخ رسمي اقدام نمايند. 

.
همچنين در رابطه با ثبت سفارشهايي که قبل از تاريخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ صادر گرديده نيز اعلام  شده است  چنانچه اوراق مذکور به بانک هاي عامل ارايه و تاکنون هيچگونه وجهي بابت تمام و يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نگرديده ، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه نمايند. 

حسابان وب

.
شايان ذکر است بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره، کليه ثبت سفارش‌هاي صادره از سوي وزارت مذکور- که درخصوص آنها از جانب اين بانک مجوز صادر گرديده ‌است- کماکان از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشند.

.

منبع : روابط عمومی بانک مرکزی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.