- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

ورود امضای الکترونیکی به عرصه مالیاتی کشور


امضای الکترونیکی به صورت رسمی وارد نظام مالیاتی کشور شد.

.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این مراسم که امروز با حضور علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد مفتح ، معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی خبرداد.

.

دکتر علی عسکری در این مراسم با بیان این که با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود، گفت: یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است.

.

وی با اشاره به اینکه امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود، تصریح کرد:

.

از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی ، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان، اظهارداشت:

از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.

.