بخشنامه ۲۰۰/۴۹۹۲ مورخ ۹۱/۳/۸(مهلت يا موعد تسليم اظهارنامه موضوع ماده (۲۱)‌‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

0 270

هوفر

بنا به اختيارات حاصل از ماده (۲۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به مقررات ماده (۴۴۴) قانون آيين دادرسي مدني، مقرر مي‌دارد:

.
«هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه كه مؤدي مالياتي به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به تسليم آن مي باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.»

.

مقتضي است مراتب براي اجراء ‌به كليه مأموران‌ ذي‌ربط ابلاغ و اجرا‌ي آن را تأكيد نمائيد.

.

علي عسكري

.

—————————————————————————————————

لينك مرتبط :

ماده ۲۱ قانون ماليات برارزش افزوده

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.