نرم افزارحسابداری صدگان

مراحل و مدارک موردنیاز برای دریافت هزینه‌های وسایل کمک‌پزشکی

0 497

حسابداراپ

پندار سیستم

به گزارش تأمین، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان صندوق تأمین‌اجتماعی با ارائه گواهی تجویز پزشک معالج، ارائه فاکتور خرید معتبر، تأییدیه پزشک معتمد یا شورای پزشکی (حسب مورد) به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه، می‌توانند هزینه‌های اروتز و پروتز را درصورت احراز شرایط قانونی از این صندوق دریافت کنند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.