نرم افزارحسابداری صدگان

طرحی برای تبدیل اوراق مشارکت به سهام

0 586

حسابداراپ

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان در راستای تكمیل ابزارهای مالی، تدوین مدل عملیاتی اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام ، را در دستور كار خود قرار داده است.

.

به گزارش بازار سرمایه، مهسا رادفر با بیان مطلب فوق افزود: مدل عملیاتی اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام تا پایان امسال راه اندازی می شود تا ابزارهای مالی قبلی تكمیل شود.

.
وی با بیان اینكه دستورالعمل اوراق مرابحه سال گذشته به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسید، اظهار داشت : این اوراق سال ۱۳۹۱ در بازار سرمایه منتشر خواهد شد تا شركت ها بتوانند بخشی از منابع مالی خود را از طریق مرابحه تامین كنند.

پندار سیستم

.
رادفر، در خصوص راه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه گفت: ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه به دو گروه ابزارهای مالی با ماهیت مالكانه و با ماهیت بدهی تقسیم می شوند.

.
وی ادامه داد : ابزارهای تأمین مالی مالكانه، اوراق بهاداری است كه در بورس و فرابورس داد و ستد می شود و ابزارهای تأمین مالی با ماهیت بدهی به اوراق مشاركت و اوراق اسلامی مانند اوراق اجاره و مرابحه گفته می شود.

.
رادفر، تعداد شركت های درخواست كننده انتشار اوراق بدهی از ابتدای سال را دو مورد اعلام كرد و گفت: موافقت اصولی با انتشار اوراق بدهی این دو شركت به مبلغ ۳۳۸ میلیارد ریال صادر شده است كه به زودی این اوراق در بازار منتشر می شود.

.
وی درباره مبلغ اوراق بهادار بدهی كه سال گذشته در بازار سرمایه منتشر شد، افزود: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت و ۳۴۶ میلیارد تومان اوراق اجاره به منظور تأمین مالی شركت ها در سال گذشته منتشر شد كه پیش بینی می شود امسال با توجه به راه اندازی ابزارهای مالی جدید این رقم افزایش چشمگیری یابد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.