- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

سيستم‌های پرتال ارزی راه اندازی شد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به راه‌اندازي پرتال ارزي اين بانك، عنوان كرد كه هر وارداتي جداي از گمرك، در بانك مركزي نيز ثبت و رصد مي‌شود.

..

 محمود بهمني، در اين مورد به ایسنا توضيح داد: امروز سيستم‌هاي POS ما كاملا به هم لينك شده و سيستم‌هاي پرتال ارزي ما راه افتاده است. يعني اگر امروز كسي كالا وارد كند بلافاصله در بانك ثبت و در بانك مركزي رصد مي‌شود و علاوه بر اين،‌ در گمرك هم ثبت خواهد شد.

.
وي تصريح كرد: با اين اقدام به راحتي مي‌توانيم اين‌ها را كنترل كنيم كه آن اتفاقاتي كه تصورش هست اينجا رخ ندهد و ما خيالمان راحت باشد.

.