- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تصویب نامه ۳۱۶۱۹/ت۲۴۵۵۹هـ مورخ ۹۱/۲/۲۰(معافیت صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه )

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۵۷۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن تصویب نمود:

 .

    الف ـ صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

 .

    ب ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۴۸۷۲/ت۲۴۵۵۹هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ می شود.

 .

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس‎جمهور

——————————————————————————————————

.

شماره:۲۴۸۷۲/ت۲۴۵۵۹هـ

تایخ:۲۷/۵/۱۳۸۰

.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۵٫۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۷٫۴۰۲۴۹-۳۰٫۵ مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه‌استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود:

.

‌کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوانهزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می‌شود.

.

حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

..