تصويب‌نامه شماره ۳۱۶۴۱/ت ۴۸۰۱۹ هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱(اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

0 23

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه

سال ۱۳۹۰ کل کشور

.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱/۲۹۶۲۶/۲۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

.

در ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ بعد از عبارت«موسسات حسابرسی» عبارت «و یا حسابداران رسمی» اضافه می شود.

 .

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی

 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.