حسابان وب

تسویه۲هزارمیلیارد تومان بدهی وزارت صنعت به شبکه بانکی

0 352

حسابداراپ

بر اساس مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ بدهی های وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به بانک مرکزی و بانکهای عامل را جمعا به مبلغ بیست هزار و پانصد و چهل و دو میلیارد (۲۰،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال با تایید سازمان حسابرسی تهاتر و تسویه کند.

.

با تصویب هیئت وزیران، ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه بانکی از محل مطالبات دولت بابت وجوه اداره شده تسویه نشده نزد بانکها، تهاتر و تسویه می شود.

فینتو

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد؛ بدهی های وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به بانک مرکزی و بانکهای عامل را جمعا به مبلغ بیست هزار و پانصد و چهل و دو میلیارد (۲۰،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال با تایید سازمان حسابرسی تهاتر و تسویه کند.

.

این مصوبه ازسوی  محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.