نرم افزارحسابداری صدگان

برداشت از سایرحساب‌ها، فقط از یك بانك

0 496

حسابداراپ

مدیر كل مقررات مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی گفت:

بانك‌ها در صورت اجازه مشتری می‌توانند از سایر حساب‌های فرد در یك بانك برداشت كنند و برداشت از سایر حساب‌ها بدون اجازه ممكن نیست. 

.

امیرحسین امین آزاد افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فرد اختیار خود را به عنوان مشتری به بانك تفویض می‌كند و بانك این اختیار را دارد كه در صورت كافی نبودن موجودی در حساب از سایر حساب‌ها پرداخت را انجام دهد. وی ادامه داد: بانك‌ها باید در انعقاد قرارداد با مشتریان برای افتتاح حساب جاری اجازه بگیرند كه از سایر حساب‌های فرد اجازه برداشت داشته باشند.

پندار سیستم

.

امین آزاد اظهارکرد: در صورتی كه مجلس شورای اسلامی مقرراتی را مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌های افراد در كل مجموعه بانكی را وضع كند، این امر امكان‌پذیر می‌‌شود؛ اما در زمان حاضر به دلیل نبود این مقررات این اختیار وجود ندارد و بر همین اساس تنها امكان برداشت از حساب افراد در یك بانك وجود دارد.

.

به گفته وی، مقررات مذكور بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است و مبنای آن نیز اختیاری است كه مشتریان به بانك‌ها می‌دهند.این مقام مسوول در بانك مركزی تصریح كرد: بر همین اساس بانك‌ها نمی توانند از سایر منابع در بانك‌های دیگر پرداخت‌ها را انجام دهند و این امر محدود به یك بانك است.وی گفت: بر اساس قانون مدنی در زمان حاضر امكان برداشت از سایر حساب‌ها در مجموعه بانكی امكان‌پذیر نیست. 

.

منبع : ایرنا

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.