- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

ابزارهای مالی جدید در آستانه ورود به بازار سرمایه

طراحی ابزارهای مناسب برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، یکی از مشخصه های اصلی بازارهای کارآمد پول و سرمایه است .

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ویژگی های بازار کارآمد برای سرمایه گذاران اظهار داشت: بازار کارآمد باید ابزارهای مناسب برای سرمایه گذاران با دیدگاه های مختلف و فعالان اقتصادی که قصد تامین مالی دارند، داشته باشد.
.
وی با اشاره به طبقه بندی ابزارهای مالی گفت: برخی از طرح های توسعه ای از نظر زمانی نیاز به منابع مالی کوتاه مدت دارند و بر این اساس طراحی ابزارهایی با این ویژگی ضروری به نظر می رسد .
.

موسویان تصریح کرد: از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران به ابزارهای تامین مالی، نگاه میان مدت و برخی نگاه بلند مدت دارند که در این راستا، طراحی ابزارهایی با در نظر گرفتن چنین معیارهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است .

.

وی ادامه داد : از منظر مالی برخی سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و تنها کسب بازدهی با نرخ ثابت را مد نظر قرار می دهند و به این ترتیب طراحی ابزارهایی با در نظر گرفتن این نکته اهمیت می یابد .

.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل سرمایه گذارانی قرار دارند که برای کسب بازدهی حاضر به قبول ریسک در بازار هستند و طراحی ابزارهایی که امکان کسب سود بالاتر داشته باشد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

.

وی با اشاره به اینکه بازار موفق، بازاری است که از هر حیث متنوع باشد، تصریح کرد: با توجه به این طبقه بندی می توان گفت در بازار سرمایه باید ابزارهایی با سود متعادل و ریسک معقول و در عین حال ابزارهایی با سود بالا و ریسک قابل توجه طراحی کنیم .

.

موسویان با تاکید بر لزوم وجود تعامل بین بازارهای  پول و سرمایه اظهار داشت : به تعبیر بهتر باید سوپرمارکتی از ابزارهای مالی داشته باشیم .

وی به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره  و تصریح کرد: طراحی و ورود ابزارهای مالی جدید به بازار سرمایه موجب می شود که سرمایه های ایرانی وارد بازار سرمایه شوند .

.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه غنی شدن بازار سرمایه به لحاظ ابزارهای مالی می تواند به معنی حمایت از سرمایه ایرانی باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیلی که بازار ما دارد با ورود ابزارهای مالی جدید تقاضا هم برای آن افزایش می یابد.
.

وی با اشاره به ابزارهای مالی جدیدی که در آستانه ورود به بازار سرمایه قرار دارند، یادآور شد: اوراق مرابحه ، اجاره ، استصناع ، منفعت، جعاله ، مساقات و مزارعه از جمله اوراق جدیدی هستند که به زودی وارد بازار شده و تامین مالی در بسیاری از بخش ها را تقویت خواهد کرد.

.

بنا به اعتقاد موسویان با ورود این ابزارها به بازار سرمایه تامین مالی در بسیاری از بخش ها از جمله کشاورزی و باغداری تسهیل شده و شاهد ورود سرمایه های خرد به بازار سرمایه خواهیم بود .

.