نرم افزارحسابداری صدگان

ورود رسمي سازمان امور مالياتي به عرصه مبارزه با پولشويي

0 719

حسابداراپ

ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و حقوقي براي مبارزه با اين مفاسد بهره جويند .

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، تصويب قانون مبارزه با پولشويي در کشور اقدام قابل توجهي است که نشان از عزم دولت براي مبارزه با فساد مالي در کشور داشته و از اين رو ، تشکيل دفتر مبارزه با پولشويي در سازمان امور مالياتي کشور نيز در راستاي تحقق اين هدف بزرگ قلمداد شده که دليل آشکاري بر آغاز تغييرات و اصلاحات ساختاري در دستگاه هاي دولتي به ويژه نظام مالياتي کشور براي مبارزه با اين معضل اقتصادي است .

.

پندار سیستم

از آنجا که از ماليات در جهان به عنوان ابزار موثري براي شناسايي اقتصاد پنهان و شفاف سازي درآمدهاي فعالان اقتصادي ياد مي شود ، لذا سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح هاي اثربخشي همچون طرح جامع مالياتي و نظام ماليات بر ارزش افزوده کوشيده تا اقدامات موثري در زمينه مبارزه با مفاسد مالي و اخذ درآمد از صاحبان واقعي درآمد در کشور را به اجرا در آورد که تشکيل دفتر مبارزه با پولشويي به موازات اين اقدامات ، اثربخشي لازم در زمينه سالم سازي اقتصاد را به دنبال خواهد داشت .

.

گفتني است ، همزمان با ورود رسمي سازمان امور مالياتي کشور به عرصه مبارزه با پولشويي ، عليرضا ترحمي مشاور سابق رئيس کل ، از سوي دکتر علي عسکري ، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به عنوان مدير کل دفتر جديد مبارزه با پولشويي منصوب شد.

.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.