نرم افزارحسابداری صدگان

نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا درباره اجرای فاز دوم هدفمندی

0 495

حسابداراپ

به گزارش جهان، در پی مباحث مطرح شده در “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا ” که ریاست آن بر عهده آیت الله هاشمی شاهرودی است، مشرق نوشت، این هیات نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.
.
دولت و رييس‌جمهور در هفته های اخیر بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده اند؛ در حالي كه بخشی از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود.

 .

پندار سیستم

اداره آمار بانک مرکزی بعد از اعتراض رسانه ها به عدم انتشار نرخ تورم سال ۹۰، هفته گذشته نرخ تورم سال ۹۰ را معادل ۲۱.۵ درصد اعلام کرد.
.
بانک مرکزی هم هشدار داد

اما همزمان با اصرار دولت بر اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و از سوی دیگر هشدار کارشناسان اقتصادی درباره موج جدید گرانی‌ها، بانک مرکزی درباره بی اثر شدن یارانه‌های نقدی هشدار داد.
.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود هشدار داده است، افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی اثر شدن یارانه‌های نقدی خواهد شد.
.
استدلال اصلی منتقدان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها هم همان چیزی است که بانک مرکزی از آن با عنوان “بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش گرانی ها” یاد کرده است. مخالفان معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندی منجر به تشدید تورم و فشار بیشتر بویژه به قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد؛ بویژه اینکه هنوز یارانه های بخش تولید پرداخت نشده و این حوزه اوضاع مطلوبی ندارد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.