نرم افزارحسابداری صدگان

معافيت مالي در صورت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰

0 515

حسابداراپ

.

در صورت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال۹۰ تشکل‌ها از معافیت مالی برخوردار می‌شوند

.

پندار سیستم

به گزارش ایلنا، بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه تشکل‌های سیاسی، صنفی و اقلیت دینی که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده‌اند موظفند برابر بند «ک» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی پیش بینی شده در قانون، اظهار نامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۰ خود را در موعد مقرر به اداره مالیاتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نمایند. 

.

بر اساس این گزارش تشکل‌ها در صورت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰ از معافیت مالی برخوردار می‌شوند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.