حسابان وب

شرکت بیمه عمر تاسیس کنید!

0 328
آکادمی محسن قاسمی

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام راهکارهای توسعه بیمه های عمر و زندگی در کشور، گفت: شرایط ارائه مجوز برای این شرکتها تسهیل شده است.

.
به گزارش بینا، سیدمحمد کریمی با اعلام اینکه بسترهای لازم برای توسعه بیمه های تخصصی مانند بیمه های عمر و زندگی فراهم شده است، به مهر گفت: بیمه مرکزی مجوزهای تاسیس اینگونه شرکت ها را به سرعت ارائه می کند.

.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور، اعلام کرد: بر اساس سیاست های بیمه مرکزی شرکت هایی که در بخش بیمه های تخصصی مانند بیمه زندگی مجوز فعالیت بگیرند می توانند با سرمایه کمتری نسبت به سایر شرکت های بیمه درخواست کننده مجوز، فعالیت خود را آغاز کنند.

.
وی با اشاره به اینکه سرمایه سایر شرکت های بیمه ای بیش از شرکت های تخصصی بیمه زندگی خواهد بود، تصریح کرد: بیمه های زندگی با ۱۰۰ میلیارد تومان و سایر بیمه ها با ۲۵۰ میلیارد تومان می توانند فعالیت کنند.

فینتو

.
کریمی با اعلام راهکارهای توسعه بیمه های عمر در کشور، یکی از آنها را تشویق بیمه گذاران برای خرید بیمه عمر با اعمال معافیت های مالیاتی بیمه های زندگی دانست.

.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با بیان اینکه این راهکار هم اکنون در حال انجام است، تصریح کرد: به مدیران شرکت های بیمه توصیه می کنم که به منظور توسعه بیمه های عمر در کشور بیشترین تخفیف را به بیمه گذاران ارائه کنند.

.
وی یکی دیگر از راهکارها را درنظر گرفتن حداکثر کارمزد برای شبکه فروش بیمه های زندگی و عمر عنوان کرد.

.
کرمی در بخش دیگری از سخنانش در مورد حضور شرکت های بیمه خارجی در کشورمان گفت: هیچ ممنوعیتی برای ارائه مجوز و حضور بیمه های خارجی در کشور وجود ندارد.

.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با اعلام اینکه فضا برای حضور بیمه های خارجی در کشور فراهم است، گفت: از ورود این شرکت ها برای فعالیت بیمه ای در کشورمان استقبال می کنیم.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.