حسابان وب

شرايط جديد پرداخت ماليات براي تعاونيها اعلام شد.

0 575
آکادمی محسن قاسمی

مدير كل دفتر تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تفاهم با سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سالهاي ۸۷ و ۸۸ خبر داد.

.

به گزارش  شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايرنا ، البرز محمدي  گفت:با توجه به توافقات بعمل آمده با سازمان امور مالياتي اتحاديه ها و تعاونيهاي توليدي و خدمات توليدكنندگان در صورتي كه اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره هاي گذشته لغايت زمستان سال ۸۹ را تسليم كرده و يا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۹۱ تسليم كنند مشمول رسيدگي براساس خود اظهاري براي دوره‌هاي پاييز سال ۸۷ لغايت زمستان ۸۸ خواهند بود.

.

وي گفت: بخشنامه اين موضوع توسط سازمان امور مالياتي به مديران كل امور مالياتي استانها جهت اعمال موضوع منعكس شده است و تمام مراجع مالياتي از جمله هياتهاي حل اختلاف موظف به رعايت مفاد اين بخشنامه مي‌باشد.

فینتو

.

وي افزود: تعاونيهاي ذينفع مي بايست از اين فرصت بوجود آمده حداكثر استفاده را بعمل بياورند.

.

مدير كل تعاونيهاي گفت: ما پيگير آسيب شناسي قوانين مالياتي در اجراي قانون با همكاري سازمان مالياتي و تشكلهاي تعاوني توليدي مي باشيم و در اين خصوص مشكلات تعاونيها با همكاري و همراهي سازمان امور مالياتي پيگيري مي شود.

.

محمدي گفت: تدوين برنامه هاي حمايتي و توانمندسازي جهت تسهيل و روان سازي ساختارهاي قانوني فضاي كسب و كار و كمك به توسعه فعاليت تعاونيها در امر توليد و اشتغال به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاوني خبر داده كه اميد است با اجراي اين برنامه شاهد جهش توليد ملي و افزايش اشتغال مولد در كشور باشيم.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.