حسابان وب

ساماندهي پرونده هاي مالياتي در قالب گشت هاي پستي

0 754

حسابداراپ

پرونده هاي مالياتي استان البرز با استفاده از نظرات کارشناسان سازمان در قالب گشت هاي پستي ساماندهي شد .

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، اين طرح با همکاري و پيگيري مدام و با تلاش و کوشش در ماه گذشته به پايان رسيد. به موجب همين گزارش اين طرح در سه مرحله بشرح زير انجام و نهايي شده است:

محل تبلیغ شما

.

مرحله اول شامل نصب برنامه نرم افزاري تطبيق پرونده ها و گشت هاي ارسالي ، تهيه و تنظيم نقشه هاي شهري و تطبيق آن ايجاد واحدهاي جديد و هماهنگي با محيط جغرافيايي استفاده از منابع موجود، تفکيک، شناسايي، تقسيم بندي

مرحله دوم شناسايي معابر و ثبت آنها برش نقشه ها ايجاد و تنظيم بلوک ها

ومرحله سوم تحرير، تايپ واحدها، برش نرم افزاري و پرينت و کلاسه گذاري بوده است.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.