حسابان وب

بانک مرکزی رفاه کارت های همراه را غیرفعال کرد.

0 403
آکادمی محسن قاسمی

شماره رفاه کارت های همراه و بن کارت های اعلامی از سوی بانک مرکزی غیر فعال شد.
.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیر مجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت از منابع مشتریان دارنده رفاه کارت در مقابل مخاطرات احتمالی، کارت مشتریانی که شماره آنها در لیست ارسالی از بانک مرکزی قرار داشته اند غیر فعال شد.
 .
مشتریان مشمول می بایست ضمن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به شعبه مراجعه و کارت خود را فعال کنند.
.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.