نرم افزارحسابداری صدگان

احتمال استرداد لایحه تجارت از سوی دولت

0 628

حسابداراپ

فرهاد تجری با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال به دلیل تنقیح برخی قوانین و گنجاندن بسیاری از قوانین در آیین دادرسی کیفری در این آیین نامه ادغام می شود گفت: بخشی از لایحه تجاری هم در لایحه کیفری وارد می شود.
.
وی افزود: خود لایحه آیین دادرسی کیفری پس از تصویب به شورای نگهبان رفت و هم اکنون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم تا بتوانیم تا پایان مجلس این لایحه را تصویب کنیم.
.
نایت رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه دادرسی مدنی و لایحه جامع وکالت گفت: این دو لایحه به عمر مجلس هشتم قد نمی دهد.
.
وی گفت: لایحه تجارت هم به دلیل اصل هشتاد و پنجی بودن به سرعت پیش رفت و در مرحله نهایی قرار دارد ولی زمزمه هایی از سوی دولت شنیده شده که قصد استرداد این لایحه را دارد. البته دولتیها می گویند قصد دارند مواردی در بخش تجارت بین الملل، کلوپ اقتصادی و … را بازنگری کنند اما ما قصد نداریم لایحه را برگردانیم.

پندار سیستم

.

منبع : مهر

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.