نرم افزارحسابداری صدگان

۱۱ معیار تشویقی و تنبیهی برای کارگزاران بورس تهران

0 668

حسابداراپ

رییس اداره بازرسی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران را اعلام کرد.

.

“ابوالقاسم فرجی نیا” در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت : فرم های امتیازدهی دستورالعمل های رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالا در روز چهاردهم فروردین ماه جاری بدون تغییر نسبت به سال قبل برای تمامی کارگزاران ارسال شده است و کارگزاران حداکثر تا پایان فروردین ماه جاری فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرم های فوق و ارسال  آنها به سازمان به همراه مستندات مربوطه اقدام کنند.

.

وی اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، ادارۀ بازرسی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، هر سال یکبار شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالا را براساس معیارهای عادی و تشویقی و تنبیهی ارزیابی می کند.

.

فرجی نیا تاکید کرد: رتبه بندی کارگزاران، صرفاً برای یک بار در بازه  زمانی تعیین شده، انجام می شود و به درخواست‌های رتبه‌بندی مجدد، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه اقدامات صورت گرفته پس از دورۀ زمانی تعیین شده برای رتبه‌بندی، در رتبه‌بندی دوره بعدی منظور خواهد شد.

.

وی ادامه داد: کارگزارانی که در بورس اوراق بهادار فعالیت می نمایند، در معیارهای عادی می توانند حداکثر ۲۱۳ امتیاز و حداقل ۶۴ امتیاز کسب کنند و در معیارهای تشویقی و تنبیهی حداکثر ۹۳ امتیاز را به خود اختصاص دهند. کارگزارانی که در بورس کالا فعالیت می کنند نیز در معیارهای عادی می توانند حداکثر ۲۰۸ امتیاز و حداقل ۵۷ امتیاز کسب کنند و در معیارهای تشویقی و تنبیهی حداکثر ۵۵ امتیاز را به خود اختصاص دهند.

.

رییس اداره بازرسی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گفت: داشتن دفاتر اداری، سرمایه پرداخت شده، دفتر پذیرش فعال، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، پرسنل دارای گواهی نامه، سایر پرسنل، قابلیت سیستم کارگزاری، قابلیت های سیستم حسابداری، قابلیت سایت اینترنتی، معاملات بلوک و و غیر بلوک و قراردادهای آتی، تعداد مشتریان، پذیرش و اجرای درخواست های الکترونیکی مشتریان و امتیاز اعطایی توسط بورس تهران، کانون کارگزاران، معیارهای عادی رتبه بندی کارگزاران در بورس اوراق بهادار است.

.

وی اضافه کرد : کلیه معیارهای فوق به استثنای معیار پذیرش و اجرای درخواست های الکترونیکی مشتریان به عنوان معیارهای عادی رتبه بندی بورس کالا در نظر گرفته شده است.

.

این مقام مسئول اضافه کرد : داشتن مجوز سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره پذیرش و مشاور عرضه، معاملات عمده، گواهی نامه های سازمانی، فعالیت بازارگردانی،‌ سیستم ضبط مکالمات سفارش دهندگان، جذب مشریان خارجی، اظهار نظر مشروط، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس و بندهای بازرس قانونی و تخلفات کارگزاران، ۱۱ معیار تشویقی و تنبیهی  رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار خواهد بود.

.

وی ادامه داد : برای کارگزاران فعال در بورس کالا معیارهای تشویقی و تنبیهی شامل مشاوره پذیرش، ارزش معاملات صادارتی، پذیرش و اجرای درخواست های الکترونیکی مشتریان، گواهی نامه های سازمانی،سیستم ضبط مکالمات سفارش دهندگان، تعداد قراردادهای ابطالی، اظهار نظر مشروط، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس و بندهای بازرس قانونی و تخلفات کارگزاران خواهد بود.

.

فرجی نیا افزود : بر اساس این دستورالعمل، اگر امتیاز شرکت کارگزاری، کمتر از حداقل های تعیین شده باشد، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش خواهد شد که این مرجع می تواند مجوز تمام یا بخشی از فعالیت های کارگزاری را تا مدت ۲۰ روز کاری تعلیق کند و برای شرکت کارگزاری مهلتی را برای کسب حداقل امتیازهای تعیین شده در نظر بگیرد.

.

همچنین درصورتی که کارگزاری در مهلت تعیین شده موفق به کسب حداقل امتیازهای لازم نشود، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت کارگزاری را لغو و یا مهلت دیگری را در نظر بگیرد.

پندار سیستم

.

بر اساس این دستورالعمل، جمع مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی از شش ماه تجاوز نخواهد کرد.

.

درهرحال رفع تعلیق پس از مدت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی، منوط به کسب حداقل امتیازها و تائید معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خواهد بود.

.

طبق دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار :‌ کارگزارانی که بتوانند حداقل ۱۷۰ امتیاز در معیارهای عادی و ۱۹۹ امتیاز کل (کسب حداقل ۸۰ درصد از امتیازات عادی و حداقل ۶۵ درصد از کل امتیازات)‌ را به دست آورند در رتبه “الف” قرار خواهند گرفت.

.

کارگزارانی که حداقل ۱۳۸ امتیاز در معیارهای عادی و ۱۶۸ امتیاز کل (کسب حداقل ۶۵ درصد از امتیازات عادی و حداقل ۵۵ درصد از کل امتیازات)‌ را از آن خود کنند در رتبه “ب” و کارگزارانی که حداقل ۱۰۷ امتیاز در معیارهای عادی و ۱۲۲ امتیاز کل (کسب حداقل ۵۰ درصد از امتیازات عادی و حداقل ۴۰ درصد از کل امتیازات) را به خود اختصاص دهند در رتبه “ج” قرار می گیرند.

.

همچنین کارگزارانی که حداقل امتیاز آنها در معیارهای عادی ۷۵ و کل آنها ۹۲ (کسب حداقل ۳۵ درصد از امتیازات عادی و حداقل ۳۰ درصد از کل امتیازات) باشد در رتبه “د” جای خواهند گرفت.

.

در عین حال،‌  کارگزارانی که حداقل امتیازات رتبه “د” را کسب نکنند، در گروه ” هـ ” قرار می گیرند.

.

در رتبه بندی کارگزاران در حوزه کالا نیز، طبق دستورالعمل مربوطه،برای کسب رتبه های الف، ب، ج و د ، کارگزاران می بایست در معیارهای عادی حداقل به ترتیب ۱۶۶ ، ۱۳۵ ، ۱۰۴ و ۷۳ امتیاز و در کل معیارها به ترتیب ۱۸۴ ، ۱۵۸ ، ۱۱۸ و ۷۹ امتیاز را کسب نمایند.

.

بر اساس این دستورالعمل، درصورتی که شرکت کارگزاری به هر دلیل از جمله ارائه نکردن اطلاعات، اسناد و مدارک، امکان ارزیابی دوره ای را فراهم نیاورد، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، به طور کتبی رفع موانع ارزیابی را از شرکت کارگزاری مربوطه تقاضا می کند، آن­گاه پس از گذشت ۱۰ روز از اعلام کتبی مذکور و عدم رفع موانع ارزیابی، موضوع توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران این سازمان به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری گزارش می شود.

.

همچنین درصورتی‌که مرجع رسیدگی مذکور دلایل کارگزار را برای این امر موجه تشخیص ندهد، مجوز تمام یا بخشی از فعالیت های شرکت کارگزاری را تعلیق می‌کند و مهلتی را برای رفع موانع در نظر می‌گیرد. فعالیت کارگزاری در این مهلت، همچنان معلق خواهد ماند.

 .

رفع تعلیق کارگزار منوط به رفع موانع ارزیابی و انجام ارزیابی و کسب حداقل امتیازهای لازم خواهد بود. درصورتی که از زمان تعلیق سه ماه بگذرد، و موانع ارزیابی بر طرف نگردند، موضوع مجدداً در مرجع رسیدگی مربوطه طرح شده و مرجع مذکور می تواند پس از رسیدگی، مجوز کارگزاری را لغو کند.

.


 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.