- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به ادارات کل مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی از دادن اختیار ۱۰۰ درصد به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور برای بخشودگی جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و رعایت قانون خبر داد.

.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مشارکت مردم در پرداخت مالیات، قبلا ادارات کل از نظر بخشودگی جرایم مالیاتی اختیار سطح پایینی داشتند، اما امسال این اختیار به تمام مدیران کل مالیاتی در سراسر کشور و از جمله تهران داده شده تا در صورت پرداخت مالیات توسط مودی و با رعایت قانون، تا پایان سال اختیار بخشش جرایم مالیاتی تا ۱۰۰ درصد به آنها داده شده است.

.

وی افزود: البته بخشش جریمه دیرکرد مالیاتی به شرط رعایت قانون و مقررات است و این اختیار تا پایان سال جاری و در روز ۲۸ اسفند ماه جاری ادامه خواهد داشت. وی گفت: دادن اختیار به ادارات کل مالیاتی برای بخشودگی جرایم مالیات به منظور تشویق شهروندان به پرداخت مالیات است.

.