نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى تعیین شد .

1 1,389

حسابداراپ

با ابلاغ بخشنامه ای از سوی لطف الله فروزنده، اعاده به خدمت و نحوه بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى به منظور ایجاد وحدت رویه واحد تعیین شد.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای اجرایی کردن بند(ب) ماده(۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه و منظور ایجاد وحدت رویه واحد درباره اعاده به خدمت و نحوه بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى، تصویب شد:

.

پندار سیستم

افراد بازنشسته ای که با رعایت مقررات مربوط مایل به اعاده به خدمت و ادامه اشتغال در دستگاه اجرایی باشند، از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع و با رعایت مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و به تناسب شغل یا سمت مورد تصدی از حقوق و مزایای اشتغال برخوردار شده و در دوره جدید اشتغال، از هر لحاظ تابع مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و صندوق بازنشستگی ذیربط خواهند بود.

.

بر این اساس، بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آنر ا انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد.

.

همچنین در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان بکارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تایع قوانین و مقررات خاص نباشد، مطابق آیین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. LPLNPSDK می گوید

    بازنشستگان دربکارگیری دستگاههای دولتی مابه التفاوت پرداخت خواهدشد
    ودرموردمرخصی ها وتعطیلات مانند پیمانی پیمانی عمل خواهدشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.