حسابان وب

با ارائه خدمات مالياتي مناسب، زمينه خوداظهاري را فراهم مي کنيم.

0 361
آکادمی محسن قاسمی

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با بيان اينكه افزايش تمكين موديان با ارائه خدمات بيشتر و بهتر به وقوع مي پيوندد گفت: تاكنون بيش از ۲۲۰ هزار مودي آموزش ديده اند و اولين مرحله براي كسب ماليات بر ارزش افزوده از اشخاص حقوقي آغاز شده است.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با تاكيد بر اين كه بحث اطلاع رساني و آموزش يكي از چالش هاي مردم در زمينه ماليات بر ارزش افزوده است، افزود: در سال ۱۳۶۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت اما به دلايلي در نهايت در سال ۱۳۸۷ مصوبه مجلس شد به همين منظور افراد حقوقي آشنايي بيشتري نسبت به اين موضوع دارند اما براي اشخاص حقيقي نياز است كه دوره آموزشي برگزار شود.

.

وي با تاكيد بر اين كه آموزش و اطلاع رساني در حال حاضر دغدغه اصلي سازمان امور مالياتي است، تصريح كرد: تاكنون بيش از ۲۲۰ هزار مودي آموزش ديده اند و اولين مرحله براي كسب ماليات بر ارزش افزوده از اشخاص حقوقي آغاز شده است. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي ادامه داد: شفافيت در مبادلات اقتصادي در ماليات بر ارزش افزوده مطرح بود و كساني كه نمي خواستند معاملات آن ها شفاف شود در برابر اين قانون مقاومت كردند.

فینتو

.

پناهي با بيان اينكه افزايش تمكين موديان با ارائه خدمات بيشتر و بهتر به وقوع مي پيوندد، اظهارداشت: از سوي ديگر فرهنگ پرداخت ماليات نيز مطرح است و بايد توجه داشت كه ما نسبت به بسياري از كشورها از نظر فرهنگ مالياتي پايين تر هستيم که اقدامات گسترده اي از سوي سازمان براي برطرف کردند اين فاصله انجام مي شود.

.

وي با اشاره به اين كه براي برطرف كردن اين چالش ها ، شفاف شدن ماليات و بهره مندي از اطلاعات درباره ذي نفعان را پيگيري كرديم، گفت: ايجاد نظم و انضباط مالي و تامين صندوق فروش نيز از ديگر مواردي هستند که بايد به آن ها توجه ويژه اي کرد. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اين كه تا کنون تلاش شده تمام عمليات مالياتي مکانيزه باشد، افزود:

.

اظهارنامه ها، ثبت نام ها و رسيدگي ها تحت وب است و به سمتي مي رويم كه يك فايل الكترونيكي پرونده براي هر مودي ايجاد كنيم و مودي هم در آن واحد به تمام اطلاعات خود دسترسي پيدا كند. وي خاطرنشان کرد: سعي مي كنيم با خدمات بيشتر تمكين موديان را بيشتر كرده و به سمتي رويم كه با سيستم هاي غير محسوس به موديان رسيدگي كنيم.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.