نرم افزارحسابداری صدگان

سه تفسیر جدید بانک مرکزی از “ال سی ریالی”

0 413

حسابداراپ

پندار سیستم

بانک مرکزی سه تفسیر جدید از ماده ۸ “الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی” ارائه کرد.
.
به گزارش الف، در بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: پیرو سئوالات مکرر مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در رابطه با الزام ارائه گواهی بازرسی مذکور در ماده ۸ “الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی” موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ ، بدین وسیله موارد زیر به اطلاع می رسد:
.
“۱- همان گونه که در فراز پایانی ماده ۸ مقررات یاد شده ذکر شده است؛ ارائه گواهی بازرسی کالا به هنگام معامله اسناد، از جمله حداقل مدارک لازم بوده و حذف آن از شرایط اعتبار خلاف نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار است.
.
۲- گواهی بازرسی کالا توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکتهای بازرسی مجاز بانک مرکزی قرار دارند، صادر و ذینفع اعتبار اسنادی داخلی- ریالی ( فروشنده) موظف است این سند را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از جمله سیاهه تجاری و سند حمل، به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی گشایش کننده یا تعیین شده ارائه کند. پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، صرفا در قبال ارائه مدارک مورد اشاره و مطابق با شرایط اعتبار امکان پذیر است.
.
۳- با عنایت به این مهم که هدف اصلی از الزامی کردن ارائه گواهی بازرسی کالا توسط ذینفع اعتبار اسنادی داخلی – ریالی (فروشنده) به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی گشایش کننده یا تعیین شده، حصول اطمینان از فروش کالا با مشخصات و ویژگی های مذکور در متن پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا و شرایط اعتبار است.
.
لذا عبارت پایانی تبصره ذیل ماده ۸ مبنی بر این که “انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرآیند تحویل کالا به خریدار باشد” لزوما به معنای بازرسی کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در مقصد حمل نمی باشد. عبارت یاد شده به مفهوم انجام عمل بازرسی کالا در زمان انتقال ریسک و مسئولیت کالا حسب شرایط تحویل کالا ( اینکوترمز) از ذینفع اعتبار (فروشنده) به متقاضی اعتبار (خریدار) می باشد. بنابراین نقطه بازرسی، حسب شرایط توافق شده تحویل کالا می تواند در مبدا یا مقصد حمل باشد.”

.

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.