حسابان وب

رقابت،كليد رونق توليد

0 639
محل تبلیغ شما

.

جهاني شدن فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين تغييرات در محيط تجاري قرن حاضر است، با توجه به اهميت و نقش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد لازم است صنايع كشور با توجه به شرايط موجود جهاني، خود را متحول كنند.‏

كارشناسان معتقدند امروزه توليدكنندگان بايد قادر باشند به سرعت، مشتري مداري را توسعه دهند و با توجه به پيشرفت تكنولوژي‌هاي جديد، بتوانند با ارزش‌ترين محصولات را توليد و بيشترين نرخ بازگشت را از طريق اجراي استراتژي رقابتي، بدست آورند. ‏

.

به عبارتي؛ از نظر كيفيت، زمان انتظار، انعطاف پذيري، هزينه و قيمت، خدمت به مشتري، نوآوري و كنترل فرآيندها و منابع، بازار و مشتريان، اطلاعات لازم را براي رقابت شايسته در اختيار داشته باشند. ‏

.

به گزارش ايرنا به نقل از كارشناسان اقتصادي؛ در فلسفه جهاني، هر رقيبي بهتر، سريع‌تر، هوشمندتر و پاسخگو‌تر از بقيه بوده و بيشترين خدمات را در كوتاه‌ترين زمان به مشتري ارايه نمايد، موفق‌تر خواهد بود. ‏

.

«حسن فارسيجاني» رئيس دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي بر اين باور است كه مدل توليد محصولات جهاني، در كشورمان با معرفي بخش‌هايي از روش‌هاي مهندسي و مديريتي كه عملكرد مثبت آنها به اثبات رسيده و بطور وسيعي به كار گرفته شده است، بنابراين براي حفظ بقاي توليد رقابتي، بايد با دقت به دنبال اجراي استانداردهاي مورد نظر مشتريان باشيم. ‏

.

وي اعتقاد به جهاني شدن توليد، اصول مشاركت كاركنان بخش توليدي، مشاركت تامين كنندگان مواد، مشاركت مشتريان، تدوين مديريت فرآيندهاي توليدي و وفق دادن توليدات با شرايط محيطي را به عنوان راهكارهايي براي دستيابي به بازارهاي جهاني ذكر مي‌كند. ‏

.

جهاني شدن اقتصاد و صنعت كشورها را در جريان فضاي شديد رقابتي قرار داده است و كشور ما براي قرار گرفتن در اين فضا، بايد در سازگاري با فعاليت‌هاي رقابتي، قدرت خود را بهبود بخشد و در چرخه رقابت اقتصادي، به نوسازي صنايع، مديريت، ساختار نيروي انساني، فناوري و بازاريابي توجه خاصي داشته باشد. ‏

.

در نتيجه، با ايجاد فضاي رقابتي در حوزه اقتصاد و توليد، ورود ايران به مدار كشورهاي عمده صادركننده جهان شتاب و سرعت بيشتري مي‌گيرد. ‏

.

همچنين بايد شرايطي فراهم شود تا با تامين مالي و تشويق‌هاي موثر واحدهاي كارآمد، موجب رشد و توسعه صنايع رقابتي و خروج صنايع غير رقابتي و واحدهاي نا كارآمد از چرخه اقتصاد شويم. ‏

.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي نوسازي صنعتي با هدف رقابتي شدن صنايع هم، بايد مورد توجه قرار گيرد و به موازات اصلاحات مربوط به افزايش توان و عملكرد رقابتي و ارتقاء ظرفيت‌هاي مديريتي؛ سازماندهي و بازاريابي صورت گيرد. ‏

.

‏«اصلاح ساختار» عامل ديگري است كه فضاي رقابتي را بهبود مي‌بخشد و براي محقق شدن آن، بايد سياست‌هاي كلان اقتصادي به گونه‌اي طراحي شوند كه محيط مناسب و سازگار با ثباتي براي كسب و كار و توليد فراهم شود. ‏

.

بر اين اساس، كاهش زمان انتظار براي رسيدن به بازار، كاهش هزينه‌هاي عملياتي، شفاف سازي، عملكرد كسب و كار، تامين انتظارات مشتري، ساده و موثر كردن فرآيندهاي تامين منابع، مديريت عمليات و مكان‌هاي چندگانه و جهاني كه بر روي عملكرد سازمان اثر مستقيم دارند، مولفه‌هاي كليدي براي توليد كننده‌ها در فضاي رقابتي به شمار مي‌روند. ‏

.

بنابراين؛ دور انديشي ويژگي مديراني است كه نقاط آغازين تغييرات استراتژيك و پويايي صنعت را به خوبي مي‌شناسند، آينده نگري كرده و در سرمايه گذاري براي ايجاد تغييرات مورد نظر، به منظور رسيدن به فضاي رقابتي، پيشقدم مي‌شوند. ‏

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.