نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل نحوه گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره تصویب شد.

0 951

حسابداراپ

.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل نحوه گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره، در صورت‌های مالی”بانی” و “نهاد واسط” را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، دستورالعمل نحوۀ گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره در صورت‌های مالی “نهاد واسط” و “بانی”، به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

.

در این دستورالعمل آمده است : وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است.
.
اما در حال حاضر صورتهای مالی اصلی‌ترین منبع اطلاعات مالی است. به همین منظور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر ۱۳۸۴) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:
.
ماده ۴۱. “سازمان” موظف ‌است “بورس ها”، “ناشران” اوراق بهادار، “کارگزاران”، “معامله‌گران”، “بازارگردانان”، “مشاوران سرمایه‌گذاری”، و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات‌جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
.
ماده ۴۲. ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط “سازمان” ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
.
دامنه کاربرد و مفروضات
.
این دستورالعمل، شامل حداقل الزامات خاصی است که بر اساس استانداردهای حسابداری و با در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر انتشار اوراق اجاره و همچنین اظهارنظر کمیته فنی سازمان حسابرسی، تهیه شده است. در استفاده از این مجموعه توجه به مفروضات زیر ضروری است:
.

* قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره انواع مختلفی دارد که عبارتند از : اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین. این مجموعه صرفا در خصوص مباحث گزارشگری اوراق اجاره از نوع اجاره به شرط تملیک که دارایی موضوع آن، توسط بانی واگذار شده، تهیه شده است. اجاره دارایی (انواع دارایی های ثابت به استثناء زمین) از نوع سرمایه‌ای است.

.

* مبالغ پرداختی در اقساط اجاره (به‌جز آخرین قسط) صرفاً هزینه اوراق اجاره است و اصل مبلغ به عنوان بخشی از آخرین قسط پرداخت می شود.
.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.