حسابان وب

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن بيش از دوبار نقل وانتقال املاك درسال)

0 1,287

حصین حاسب

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره ۶۳۱۸۹/ت ۴۲۶۸۷ک مـورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار در سـال و تعـيين ارزش مـعامـلات امــلاک بـر مـبناي نسبتي از ارزش روز، طي نامه شماره ۶۲۱۵۶/۸۲۰هـ /ب مورخ ۳/۱۲/۸۸ رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي عنوان رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران مغاير با قانون اعلام شده است،

پندار سیستم

لذا مفاد بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ مستنداًبه صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لغو مي گردد.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.