نرم افزارحسابداری صدگان

سوالی از حسابرسان

0 715

حسابداراپ

مخاطبین این نوشتار حسابرسان و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند.
شركت تولیدی آلفا در سال مالی قبل و سال‌های مالی قبل از آن، بسیاری از هزینه‌های تعمیرات را به عنوان تعمیرات غیر‌اساسی تشخیص داده و جزو هزینه‌های جاری سال‌های يادشده منظور كرده است.

.

پندار سیستم

ممیز سازمان امور مالیاتی كشور هر ساله مبالغ قابل توجهی از هزینه‌های تعمیرات را به عنوان هزینه تعمیرات اساسی تشخیص داده بنابراين از حساب هزینه‌ها برگشت و به سود خالص ابرازی شركت در هر سال اضافه و مالیات بر درآمد مربوطه را برای شركت محاسبه و شركت مالیات‌های يادشده را پرداخت كرده است.

.
مدیر مالی شركت در سال مالی جاری مورد رسیدگی، كلیه هزینه‌های تعمیرات برگشت داده شده توسط ممیز سازمان امور مالیاتی كشور در سال‌های قبل را از حساب سود (زیان) انباشته خارج و به حساب قیمت تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود شركت اضافه و از سال جاری، هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود را با توجه به قیمت تمام شده جدید دارایی‌های ثابت مشهود (قیمت تمام شده قبلی به اضافه هزینه‌های تعمیرات برگشت شده سال‌های قبل) محاسبه كرده است. رقم برگشت شده يادشده در سال جاری مورد رسیدگی با اهمیت و قابل ملاحظه است. 

.
آیا حسابرس مستقل شركت می تواند این عمل مدیر مالی شركت را در سال مالی جاری مورد رسیدگی قبول كند؟ اثر آن بر روی گزارش و اظهار‌نظر او چیست؟ (این سوال را با در نظر گرفتن فرضیات و حالت‌های مختلف پاسخ دهید).

.
گارو هوانسیان فر – عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان 

منبع : دنیای اقتصاد

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.