حسابان وب

برنامه اي براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه نداريم.

0 511
محل تبلیغ شما

رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينکه سپرده هاي بانكي مردمي مشمول ماليات نمي شود، گفت: سپرده هاي بانکي جز ماليات بر عايدي سرمايه است و سازمان مالياتي برنامه خاصي براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه ندارد.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در خصوص عملكرد سازمان امور مالياتي در سال جهاد اقتصادي افزود: نظام مالياتي با وجود همه مضيقه هايي كه كشورهاي ديگر براي ايران ايجاد كرده اند، كاركرد مناسبي داشته و با توجه به شاخص ۲۶ درصد رشد درآمدهاي مالياتي مي توان نتيجه گرفت كه در فضاي فعلي شاخص مقبولي به دست آمده است.

.

وي بزرگترين اقدام سازمان امور مالياتي در سال جهاد اقتصادي را اجراي قانون دانست و تصريح کرد: در اين زمينه اقدامات مناسبي انجام شده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينکه سازمان مالياتي برنامه اي براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه ندارد، اظهارداشت: سپرده هاي بانکي مردمي در نظام اقتصادي ايران جزء ماليات بر عايدي سرمايه بوده و مشمول ماليات نيست.

.

وي با اشاره به گستردگي ظرفيت اقتصادي ايران و لزوم استفاده از پايه هاي مالياتي جديد در نظام مالياتي کشور، خاطرنشان کرد: برخي از موارد قانوني وجود دارد که بايد به طور گسترده تر اجرايي شود، به عنوان مثال مواردي از قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده ظرفيت هاي خوبي دارد، اما تاكنون از آن به نحو مطلوبي استفاده نشده كه در حال اجرايي كردن آن هستيم.

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.