نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

0 666

حسابداراپ

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:این بانک طی بخشنا‌مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری » در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره ، « دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری »در ۱۲ ماده و ۶تبصره  و « دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها » در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.

.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( به شرح تعریف ارایه  شده در بخش تعاریف هر یک از آنها)  بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌ها است.

.

پندار سیستم

از این‌رو، بانک هایی  که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ نمایند.

.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در  دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره ۳۱۱۸/ه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ و ۵۵۵۵۶ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود .

.
در پایان بر رعایت بندهای «ب»  تا «‌چ» بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ این بانک تاکید می گردد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.