دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

0 38

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:این بانک طی بخشنا‌مه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری » در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره ، « دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری »در ۱۲ ماده و ۶تبصره  و « دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها » در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.

.
در این بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( به شرح تعریف ارایه  شده در بخش تعاریف هر یک از آنها)  بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌ها است.

.

از این‌رو، بانک هایی  که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ نمایند.

.
موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در  دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره ۳۱۱۸/ه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ و ۵۵۵۵۶ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود .

.
در پایان بر رعایت بندهای «ب»  تا «‌چ» بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ این بانک تاکید می گردد.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.