نرم افزارحسابداری صدگان

حسابداري تعهدي در وزارت بهداشت

0 1,593

حسابداراپ

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت اولين وزارتخانه‌اي است كه حسابداري تعهدي را تقريبا به اتمام رسانده و اجرا مي‌کند.

دكتر سيد عباس حسني در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، اظهار داشت: در حال حاضر برخي از دانشگاه‌ها، صورت‌هاي مالي خود را به روش حسابداري تعهدي ارايه مي‌كنند. وزارت بهداشت نيز اولين وزارتخانه‌اي است كه حسابداري تعهدي را تقريبا به اتمام رسانده و اجرا مي‌کند.

وي در ادامه افزود: در اين روش نوع و نحوه‌ي خدمات عرضه شده و عرضه كنندگان خدمات بطور دقيق مشخص مي‌شوند و نوع خدمات خريداري شده توسط افراد بطور دقيق ثبت مي‌شود.

دكتر حسني گفت: در اين سيستم داده‌هايي كه جهت فراهم نمودن سلامت ارايه مي‌شوند نيز مشخص شده و افرادي كه از اين خدمات بهره‌مند مي‌شوند طبقه بندي و ثبت خواهند شد.

پندار سیستم

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با تاكيد بر اهميت مصرف بهينه منابع كشور در حوزه سلامت گفت: بررسي خدمات و تعرفه‌هاي سلامت و اعلام قيمت تمام شده به صورت واحد با استحصال قيمت تمام شده در دستور كار آتي اين وزارتخانه قرار دارد.

وي با اشاره به برنامه ريزي‌هاي انجام شده جهت استقرار و عملكرد اين سيستم گفت: با اين برنامه ريزي ميزان هزينه‌هاي صرف شده با پرداخت بهتري انجام مي‌شود تا پرداخت‌ها مبتني بر عملكرد شود.

دكتر حسني يادآور شد: در اين برنامه نظام نوين مالي از وضعيت سنتي خارج شده و فعاليت‌ها بر اساس ميزان فعاليت مستقيم و مثبتي كه پرسنل در ارايه خدمات دارند تعريف مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت گفت: جهت ارتقاء تحقق درآمد اقتصادي در دانشگاه‌ها، درآمدها نيز ساماندهي مي‌شود.

وي تصريح كرد: در زمينه مديريت بهتر پروژه‌هاي عمراني نيز با كاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از انرژي، تغييرات شگرفي در مديريت منابع انرژي ايجاد شده است.

دكتر حسني در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع نظام سلامت كشور از نيروي انساني بهره وري مناسبي را در دستور كار قرار داده تا در جهت تحقق چشم اندازهاي مديريت بهتر در نيروي انساني فعال‌تر عمل شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.