حسابان وب

بيش از ۱۰ درصد درآمد شهرداري ها از VAT تامين مي شود.

0 514
محل تبلیغ شما

معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران، قانون ماليات برارزش افزوده را از مترقي ترين قوانين کشور دانست و گفت: بيشتر از ۱۰ درصد درآمد شهرداري هاي کشور از اين محل تامين مي شود.

.

 به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد مناف هاشمي با بيان اين مطلب گفت: بيشتر از ۳۰ درصد درآمدهاي شهرداري تهران پايدار است و در کل کشور نيز بالغ بر ۱۰ درصد درآمد شهرداري ها از محل ماليات برارزش افزوده تامين مي شود.

 .

پندار سیستم

وي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از مترقي ترين قوانين کشور دانست وافزود: هم اکنون سهم شهرداري ها از اين محل ۱،۸درصد است که در پايان احکام برنامه پنجم بايد به سه درصد افزايش يابد.

 .

معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران خاطرنشان کرد: شهرداري تهران اقدامات زيادي را براي کسب درآمد از منابع پايدار انجام داده است و با اين اقدامات هم اکنون بيشتر از ۳۰ درصد سهم شهرداري تهران از منابع پايدار است که بايد سالانه ۵ درصد افزايش يابد.

 .

هاشمي با تاکيد بر اهميت منابع پايدار براي کسب درآمد شهرداري ها اظهارکرد: روندي که براي کسب درآمد پايدار در شهرداري تهران در حال انجام است رضايت بخش است و با تحقق ۵۰ درصد درآمد شهرداري تهران از محل منابع پايدار، اتفاق بسيار بزرگي در اين حوزه انجام شده است.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.