حسابان وب

بخشنامه ۲۲۳۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۹/۳(عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي(يارانه) دولت بابت فروش آب و گاز)

0 768

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي ( يارانه ) دولت بابت فروش آب و گاز را ابلاغ كرد:

 .

نـظر به اينکه بـه مـوجـب نـامـه شماره ۱۲۳۲۴۴/۷۲۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۹۰ سـرپـرسـت امـور هـماهنگي و رفع اختلافات حـقوقي دستگاههاي اجـرايـي مـعاونت حـقوقي رييـس جمـهور (تـصوير پيـوست)، يارانه پرداختي دولت بابت آب بها و بهاي گاز با عنايت به نظريه هاي شماره۱۴۰۳۱۲/۷۲۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۹ و شماره ۳۳۴۱۸/۷۲۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ معاونت مذکور،از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده است ،  بنابر اين مقرر مي دارد:

 .

۱- يارانه پرداختي دولت بابت آب بها و بهاي گاز ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع ماده (‌۱۴ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود

فینتو

 .

۲-  با توجه به مقررات موضوع تبصره هاي ( ۲) و ( ۳ ) ماده ” ۱۷ “‌قانون ياد شده ، ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به يارانه پرداختي دولت به شركتهاي موضوعه قابل تهاتر و كسر از ماليات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود

 .

۳-  موارد مذكور در مراحل دادرسي مالياتي براي مراجع ذيربط لازم الاتباع مي باشد.

.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.